1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Policy wordt verstaan onder:

TiFire – Morial BV’: TiFire Morial Besloten vennootschap, met zetel te Warandelaan 1A, 9230 Massemem, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0420708202.

Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TiFire – Morial BV via zijn online platform in een relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

2. Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

3. Welke cookies gebruikt TiFire – Morial BV en voor welke doeleinden?

Soorten cookies

Op de website van TiFire – Morial BV wordt dit type cookies gebruikt:

Analytische of performance cookies

Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

Specifiek overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website van TiFire:

Google Analytics

Cookie “_ga”

Doel: gebruikers onderscheiden

Type: analyse / performance

Bewaartermijn: 14 maanden

Cookie “_gid”

Doel: statistics – store/count pageviews

Type: analyse /performance

Bewaartermijn: 1 dag

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browser-instellingen.

     

    5. Vragen of opmerkingen?

    Mocht u na het lezen van dit Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben dan kunt u steeds contact opnemen met TiFire – Morial BV via info@tifire.be